Strona Główna      /       Aktualności      /       Statut/Zarząd      /       Grupa AA "Płomień"      /       Galeria      /       Księga Gości      /       Kontakt

Grupa AA Płomień - Częstochowa

Piątek: od godz. 18:00
 

Preambuła AA, czyli kim
są Anonimowi Alkoholicy
Desiderata
12 kroków AA
12 tradycji AA
Dlaczego AA ???

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

PREAMBUŁA AA

 Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera
ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości
i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Copyright © "AA Grapevine", Inc.
 

 
    COPHYRIGHT © Stowarzyszenie Abstynenckie PÓŁNOC, ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa KRS numer 0000198975