Strona Główna      /       Aktualności      /       Statut/Zarząd      /       Grupa AA "Płomień"      /       Galeria      /       Księga Gości      /       Kontakt

Grupa AA Płomień - Częstochowa

Piątek: od godz. 18:00
 

Preambuła AA, czyli kim
są Anonimowi Alkoholicy
Desiderata
12 kroków AA
12 tradycji AA
Dlaczego AA ???

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ANONIMOWI ALKOHOLICY CZĘSTOCHOWA

1. Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Preambuła przedstawia definicję najczęściej używaną. AA liczy sobie obecnie ponad 2 miliony członków, spotykających się w ponad 100 000 grup w 150 krajach.

Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright(C) by The A.A.Grapevine,Inc.
 


2. Jak powstało AA?
Pewien makler giełdowy z Nowego Jorku, który przestał pić pod koniec 1934 roku, zdał sobie sprawę, że jego starania, by pomóc innym pijącym, pomagają jemu samemu trwać w trzeźwości. W 1935 roku podczas podróży służbowej do miasta Akron zetknął się z pewnym alkoholikiem, z zawodu chirurgiem. Gdy i on odzyskał trzeźwość, obaj zaczęli wyszukiwać innych alkoholików. Zapoczątkowany przez nich ruch rozszerzał się, a swą obecną nazwę zaczerpnął z tytułu książki ,,Anonimowi Alkoholicy" opublikowanej w 1939 roku.

3. Jak działa AA?
Głównie poprzez lokalne spotkania, podczas których alkoholicy pomagają sobie nawzajem w stosowaniu programu zdrowienia obowiązującego w AA (patrz następne pytanie).

4. Czym jest Dwanaście Kroków?
Zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

5. Co to jest otwarty mityng AA?
Jest to spotkanie grupy AA, w którym uczestniczyć może każdy - zarówno alkoholik, jak osoba nie będąca alkoholikiem. Prowadzący otwiera i zamyka mityng, a także przedstawia wypowiadających się (prawie zawsze są to członkowie AA, podobnie jak prowadzący). Opowiadają oni o swym życiu przed i po przystąpieniu do AA, mogą również dzielić się swymi indywidualnymi poglądami na temat programu AA.

6. Jak jest zorganizowane AA?
Organizacja jest bardzo mało sformalizowana. Grupy wybierają osoby, które pełnią służbę - nie rządzą - w ograniczonym czasie. Każda grupa wybiera przedstawiciela - mandatariusza, który bierze udział w spotkaniach intergrupy, a także w konferencjach regionu. Region wybiera delegatów do Służby Krajowej AA i Rady Powierników. Uczestnicy konferencji i powiernicy również służą wspólnocie, lecz nią nie rządzą.

7. Czym są Tradycje AA?
Są to proponowane przez AA zasady, dzięki którym AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym.

8. W jaki sposób wstępuje się do AA?
Po prostu przychodząc na mityng grupy AA. Nowo wstępujący mogą zadzwonić lub napisać do Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, do AA może go też skierować znajomy, krewny bądź profesjonalista zajmujący się alkoholikami. Decyzja o wstąpieniu należy jednak do samego alkoholika. Jedynym warunkiem uczestnictwa w AA jest chęć zaprzestania picia.

9. Ile kosztuje członkostwo w AA?
Nic.

10. Z czego utrzymuje się AA?
Z dobrowolnych datków - przyjmowanych wyłącznie od członków AA - dzięki którym utrzymują się grupy oraz które pomagają utrzymywać krajowe i międzynarodowe służby AA.

11. Czy do AA należy dużo kobiet?
Kobiety stanowią około jednej trzeciej członków AA.

12. Jak skuteczne jest AA?
Ostatnie badania (przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) wykazują, że alkoholik, który ma za sobą mniej niż rok trzeźwości w AA, ma 41% szans na zachowanie jej przez następny rok; mający od jednego do pięciu lat trzeźwości - 86% szans, a ponad pięć lat - 92% szans.

13. Dlaczego wydaje się, że AA nie działa na niektórych ludzi?
AA działa na tych, którzy naprawdę chcą przestać pić i potrafią trwale uznawać to za swój główny cel.

14. Czy AA jest powiązane z jakimiś innymi organizacjami?
Nie. Ale wspiera inne działania na rzecz pomocy alkoholikom. Współpracujemy, ale nigdy z nikim się nie łączymy.

15. Czy AA jest wspólnotą religijną?
Nie. Do AA należą osoby wielu różnych wyznań, jak również agnostycy i ateiści.

16. Czy AA jest ruchem abstynenckim?
Nie. AA jako wspólnota nie zajmuje żadnego stanowiska w kwestii, czy inni ludzie powinni czy nie powinni pić. Członkowie AA po prostu wiedzą, że oni sami nie potrafią pić alkoholu w sposób kontrolowany i bezpieczny dla siebie.

17. Czym jest alkoholizm?
AA uważa, że alkoholizm nie jest przejawem upadku moralnego, lecz chorobą; chorobą postępującą, która zaostrza się, im dłużej się pije; nieuleczalną chorobą o trojakim charakterze - fizycznym, umysłowym i duchowym -która może być powstrzymana dzięki stosowaniu programu AA.

18. Kto to jest alkoholik?
Absolutnie każdy typ człowieka może cierpieć na tę chorobę, o czym świadczy ogromna różnorodność członków AA. Jeśli picie ma negatywny wpływ na życie człowieka w jakiejkolwiek sferze, a mimo to nie potrafi on zaprzestać picia, wówczas - tak twierdzi większość członków AA -jest on alkoholikiem.

19. Jakie są wczesne symptomy alkoholizmu?
a. Zaczynają ci się zdarzać luki w pamięci.
b. Stale pijesz więcej, niż zamierzałeś.
c. Przekonujesz się, że alkohol znaczy dla ciebie więcej niż dla innych ludzi.
d. Zaczynasz usprawiedliwiać przed sobą własne picie.
e. Zaczynasz klinować (pić od rana).
f. Zaczynasz pić w samotności.
g. Po wypiciu stajesz się wrogi wobec innych ludzi.
h. Zaczynasz chodzić na popijawy.
i. Czujesz głęboki, nieokreślony niepokój.
j. Czujesz ciągły głód alkoholu.

(Ten wykaz dziesięciu symptomów zaczerpnięto z materiałów opublikowanych przez Krajową Radę do spraw Alkoholizmu w Nowym Jorku.)

 
    COPHYRIGHT © Stowarzyszenie Abstynenckie PÓŁNOC, ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa

KRS numer 0000198975