Strona Główna      /       Aktualności      /       Statut/Zarząd      /       Grupa AA "Płomień"      /       Galeria      /       Księga Gości      /       Kontakt

Grupa AA Płomień - Częstochowa

Piątek: od godz. 18:00
 

Preambuła AA, czyli kim
są Anonimowi Alkoholicy
Desiderata
12 kroków AA
12 tradycji AA
Dlaczego AA ???

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Dwanaście Kroków AA

 

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
   
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
   
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga,
  jakkolwiek Go pojmujemy.
   
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
   
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
   
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
   
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
   
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
   
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe,
  z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
   
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
   
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas
  oraz o siłę do jej spełnienia.
   
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
   

 

 

Przedruk z książki "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji" zaaprobowanej przez Konferencje Służb Ogólnych AA

 
    COPHYRIGHT © Stowarzyszenie Abstynenckie PÓŁNOC, ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa KRS numer 0000198975